IG II3 1 1413 - Honours

IG II3 1 1414 - Honorific decree

IG II3 1 1415 - Honours for a prytany

IG II3 1 1416 - Honours for a prytany

IG II3 1 1417 - Honours (?)

IG II3 1 1418 - Fragment of decree

IG II3 1 1419 - Fragment of decree (?)

IG II3 1 1420 - Fragment of decree (?)

IG II3 1 1421 - Fragment

IG II3 1 1422 - Fragment

IG II3 1 1423 - Fragment

IG II3 1 1424 - List of names from a decree (?)

IG II3 1 1425 - List of names from a decree (?)

IG II3 1 1426 - Fragment of honorific decree (?)

IG II3 1 1427 - Fragment of decree

IG II3 1 1428 - Fragment of decree (?)

IG II3 1 1429 - List of names from a decree (?)

IG II3 1 1430 - Fragment

IG II3 1 1431 - Honorific decree

IG II3 1 1432 - Fragment

IG II3 1 1433 - Honorific decree

IG II3 1 1434 - Honorific decree

IG II3 1 1435 - Honorific decree (?)

IG II3 1 1436 - Honorific decree

IG II3 1 1437 - Decree

IG II3 1 1438 - Decree

IG II3 1 1439 - Honorific decree

IG II3 1 1440 - Decree honouring a prytany

IG II3 1 1441 - Fragment of decree (?)

IG II3 1 1442 - Fragment of honorific decree

IG II3 1 1443 - Fragment of decree

IG II3 1 1444 - Fragment of decree (?)

IG II3 1 1445 - Honorific decree

IG II3 1 1446 - Fragment

IG II3 1 1447 - Honorific decree

IG II3 1 1448 - Honorific decree (?)

IG II3 1 1449 - Honorific decree

IG II3 1 1450 - Fragment

IG II3 1 1451 - Fragment

IG II3 1 1452 - Honorific decree (?)

IG II3 1 1453 - Honorific decree

IG II3 1 1454 - Honorific decree

IG II3 1 1455 - Honours for a priest(ess?)

IG II3 1 1456 - Fragment

IG II3 1 1457 - Fragment

IG II3 1 1458 - List of ephebes

IG II3 1 1459 - Honorific decree

IG II3 1 1460 - Honorifc decree

IG II3 1 1461 - Honorific decree