Sacrificial calendar of Thorikos

AIO 847 Date: Ca. 440-400 BC (?)
 
Face A (front)
[. . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . Ἑκ]ατομβαιῶν- [ος . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . .]ΑΚΙ καὶ τοῖ- [ς . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . ἄ]ριστομ παρέ- [χεν . . . . . . . 14 . . . . . . . δρα]χμὴν ἑκατέρ- (5)[ο . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . .]ΑΙ τὴν πρηρο[σ]- [ίαν . . . . . . . 14 . . . . . . . Δελ]φίνιον αἶγ[α] [. . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .]ΕΑΙ Ἑκάτηι [. . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . .]ΗΝΟΣΑΤΗ[.] _ [. . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .] τέλεομ πρατό[ν]. (10)[Μεταγειτνιῶνος, Διὶ Κατ]αιβάτηι ἐν τ- ῶι σηκῶι π[αρ]ὰ τὸ [Δελφίνι?]ον τέλεον πρ- _ ατόν ∶ ὁρκωμόσιον πα[ρέ]χεν ἐς εὐθύνας. Βοηδρομιῶνος, Πρηρόσια ∶ Διὶ Πολιεῖ κρ- ιτὸν οἶν ∶ χοῖρον κριτόν, ἐπ᾽ Αὐτομενας (?), (15)χοῖρον ὠνητὸν ὁλόκαυτον, τῶι ἀκολου- θο̑ντι ἄριστομ παρέχεν τὸν ἱερέα ∶ Κεφ- άλωι οἶν κριτόν ∶ Πρόκριδι τράπεζαν· v Θορίκωι κριτὸν οἶν ∶ Ἡρωΐνησι Θορίκο τράπεζαν ∶ ἐπὶ Σούνιον Ποσειδῶνι ἀμν- (20)ὸν κριτόν ∶ Ἀπόλλωνι χίμαρον κριτόν, Κ- οροτρόφωι χοῖρον κριτήν ∶ Δήμητρι τέλ[εο]- [ν], Διὶ Ἑρκείωι τέλεον, Κοροτρόφωι χοῖρ[ον], ⟦Ἀθηναίαι οἶν πρατὸν⟧ ἐφ’ ἁλῆι ∶ Ποσ[ειδῶνι] _ τέλεον, Ἀπόλλωνι χοῖρον. vacat (25)Πυανοψιῶνος, Διὶ Καταιβάτηι ἐμ [Φιλομ]- η⟨λ⟩ιδῶν τέλεον πρατόν, ἕκτηι ἐ[πὶ δέκα]· _ Νεανίαι τέλεον, Πυανοψίοις, π[ρατὸν or -ύανα] Μαιμακτηριῶνος, Θορίκωι βοῦ[ν μἤλατ]- τον ἢ τετταράκοντα δραχμῶν [μέχρι πε]- (30)_ ντήκοντα, Ἡρωΐνησι Θορίκο τ[ράπεζαν]. _ Ποσιδειῶνος, Διονύσια. vacat _ Γαμηλιῶνος, Ἥραι, Ἱερῶι Γάμωι [. . . . 7 . . .]. Ἀνθεστηριῶνος, Διονύσωι, δω[δεκάτηι], αἶγα λειπεγνώμονα πυρρὸν ἢ [μέλανα, Δ]- (35)_ ιασίοις, Διὶ Μιλιχίωι οἶν πρα[τόν vacat] Ἐλαφηβολιῶνος, Ἡρακλείδα[ις τέλεον] Ἀλκμήνηι τέλεον, Ἀνάκοιν τ[έλεον, Ἑλέ?]- νηι τέλεον, Δήμητρι, τὴν χλο[ΐαν, οἶν κρ]- _ ιτὴν κυο̑σαν, Δὶ ἄρνα κριτόν. vacat (40)Μονυχιῶνος, Ἀρτέμιδι Μονυχ[ίασι? τέλε]- ον, ἐς Πυθίο Ἀπόλλωνος τρίτ[τοαν, Κορ]- οτρόφωι χοῖρον, Λητοῖ αἶγα, Ἀ[ρτέμιδι] αἶγα, Ἀπόλλωνι αἶγα λειπογνώ[μονα, Δή]- μητρι ∶ οἶν κυο̑σαν ἄνθειαν, Φιλ[ωνίδι τρ]- (45)άπεζαν, Διονύσωι, ἐπὶ Μυκηνον, [τράγον] _ πυρρὸν ἢ μέλανα. vacat Θαργηλιῶνος, Διὶ ἐπ᾽ Αὐτομενας (?), [κριτὸν] ἄρνα, Ὑπερπεδίωι οἶν, Ἡρωΐνησι[ν Ὑπερ]- πεδίο τράπεζαν, Νίσωι οἶν, Θρασ[. . . 5 . .] (50)οἶν, Σωσινέωι οἶν, ῾Ρογίωι οἶν, Πυ[λόχωι] _ χοῖρον, Ἡρωΐνησι Πυλοχίσι τρά[πεζαν] Σκιροφοριῶνος, ὁρκωμόσιον ⟨π⟩αρ[έχεν, Π]- λυντηρίοις Ἀθηναίαι οἶν κρι[τόν, Ἀγλ]- αύρωι οἶν, Ἀθηναίαι ἄρνα κριτ[όν, Κεφά]- (55)λωι βοῦν μἠλάττονος ἢ τεττα[ράκοντα] δραχμῶν μέχρι πεντήκοντα, Π[ρόκριδι] οἶΔΔν ∶ τὸν δ’ εὔθυνον ὀμόσαι καὶ τ[ὸς παρέδ]- ρος εὐθυνῶ τὴν ἀρχὴν ἣν ἔλαχ[ον εὐθύν]- εν κατὰ τὰ ψηφίσματα ἐφ’ οἷς ἐ[γκαθέστ?]- (60)[ηκ?]εν ἡ ἀρχή, ὀμνύναι Δία, Ἀπόλλ[ω, Δήμητρ]- α ἐξώλειαν ἐπαρώμενον, καὶ τ[ὸς παρέδ]- ρος κατὰ ταὐτά, ἀναγρά{ι}ψαι [δὲ τὸν ὅρκ]- [ο]ν ἐστήληι καὶ καταθε̑ναι π[αρὰ . . . 5 . .]- [.]ιον, ὅσαι δ’ ἂν ἀρχαὶ αἱρεθῶ[σιν ἤ λάχω]- (65)σιν ὑπευθύνος ἐ̑ναι ἁπάσα[ς]. vacat vacat
Face B (right)
(4)Μυκηνω[ι] τέ[λεον - - -] (5)[.]/αν οἶν Παναθ[ηναί]- (6)οις θύεν πρατ[όν] (12)Φοίνικι τέλ[εον] (44)[Διὶ Ἑ]ρκείωι ⋮ οἶν
Face C (left)
[Ἀπόλ]- (31)λωνι τέλεον Πυ- (32)ανοψίοις (42)[Δι]ὶ Ἑρκείωι ⋮ οἶν (58)[Ἡ]ρωΐνησιν Κορωνέων ⋮ οἶν