Soldiers stationed in Rhamnous honour their unit commanders

AIO 842 Date: 301/0 BC ?
 
[- - -]μου Προσπάλτιος εἶπεν· [ἐπειδὴ Φιλοκλῆς] καὶ Διόδω̣[ρ]ος χιλίαρχοι κ̣[α]- [τασταθέντες ὑπ]ὸ Διομ̣[ήδ]ου [το]ῦ σ̣τρα[τη]- [γοῦ ἐπὶ τὴν χώραν] ἐπὶ Κλ̣[εάρχο?]υ̣ ἄρ[χ]οντο[ς] (5)[καλῶς κ]αὶ φιλοτίμως ἐ[πε]μελήθ[ησ]αν τῆ[ς] [τε φυλ]ακῆς τοῦ φρουρίου κ[αὶ] τ̣ο̣ῦ̣ [στρα]τηγοῦ [καὶ τ]ῶν στρατιωτῶν τῶν πολιτικῶν τῶν τα- [χθ]έντων μεθ’ ἑαυτῶν ἐν ῾Ραμνοῦντι, πολ- [λὴν] ⟨δὲ⟩ ἐπιμέλειαν ποιούμενοι διετέ[λε]σαν, (10)[λέγ]οντες καὶ πράττοντες τὰ συμφέ[ροντα] [ὑ]πὲρ αὐτῶν, ἐνδεικνύμενοι τὴν εὔν[οιαν] [ἣν] ἔχουσι περὶ αὐτούς, ἀγαθεῖ τύχει· [δεδό]- [χ]θαι τοῖς στρατιώταις ἐπαινέσαι Φιλ̣[οκ]λ̣έα [Π]ροκλέους Ἑκαλῆθεν, Διόδωρον Οἰνο[στρά]- (15)[τ]ου Ἀναγυράσιον καὶ στεφανῶσαι ἐκ[άτερ]ον [αὐ]τῶν χρυσῶι στεφάνωι κατὰ τὸν νόμο[ν ἀρε]- [τ]ῆς ἕνεκα καὶ φιλοτιμίας ἣν ἔχοντες [τυγχά]- [ν]ουσιν πρός τε τὸν στρατηγὸν Διομ[ήδ]ην [κ]αὶ τοὺς στρατιώτας· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψή- (20)[φ]ισμα ἐν στήλει λιθίνει τοὺς αἱρεθέντας [τ]ῶν στρατιωτῶν καὶ στῆσαι ἐν ῾Ραμνοῦντι ἐν [τ]ῶι ἱερῶι τοῦ Διονύσου, εἰς δὲ τὴν ἀναγραφ[ὴν] [τῆ]ς στήλης καὶ τὴν ἀνάθεσιν δοῦναι τὸ ἀ[νά]- [λω]μα τοὺς στρατιώτα⟦[ς] - - -⟧ (25)⟦- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -⟧ ⟦- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -⟧