Findspots

A

Athens - (129 inscriptions)

Attica - (14 inscriptions)

Amphiaraion of Oropos - (6 inscriptions)

Acharnai (S) - (1 inscription)

Aigina - (3 inscriptions)

Agora - (626 inscriptions)

Acropolis - (623 inscriptions)

Asklepieion - (25 inscriptions)

Aixone - (1 inscription)

Aphytis - (1 inscription)

Anavyssos - (1 inscription)

B

Brauron - (1 inscription)

C

Chalkis - (1 inscription)

Cos - (2 inscriptions)

City Eleusinion - (7 inscriptions)

Chalandri - (2 inscriptions)

D

Dekeleia - (1 inscription)

Delphi - (6 inscriptions)

Delos - (2 inscriptions)

E

Eleusis - (53 inscriptions)

Erythrai - (1 inscription)

G

Gonnoi - (1 inscription)

Glyphada - (2 inscriptions)

H

Halai Aixonides - (6 inscriptions)

Hymettos M. - (2 inscriptions)

Hephaisteion - (2 inscriptions)

Hamaxitos - (1 inscription)

Halimous - (1 inscription)

K

Katsipodi - (1 inscription)

Kolonos Agoraios - (2 inscriptions)

Karpathos - (1 inscription)

Kerameikos - (11 inscriptions)

L

Library of Hadrian - (9 inscriptions)

Laurion - (1 inscription)

M

Miletos - (1 inscription)

Marathon - (1 inscription)

Magnesia on the Maeander - (1 inscription)

O

Oropos - (1 inscription)

Olbia - (1 inscription)

P

Piraeus - (23 inscriptions)

Priene - (1 inscription)

Pergamon - (1 inscription)

Paiania - (1 inscription)

R

Rhamnous - (12 inscriptions)

Roman Agora - (6 inscriptions)

S

Salamis - (6 inscriptions)

Smyrna - (1 inscription)

Siphnos - (1 inscription)

Syme - (2 inscriptions)

T

Theatre of Dionysus - (15 inscriptions)

The Erechtheion - (11 inscriptions)

Thera - (1 inscription)

Teithras - (1 inscription)

Thessaloniki - (1 inscription)

U

Unknown - (147 inscriptions)

V

Vouliagmeni - (10 inscriptions)