BC

621 BC to 600 BC - (1 inscription)

600 BC to 550 BC - (1 inscription)

550 BC to 500 BC - (2 inscriptions)

500 BC to 450 BC - (17 inscriptions)

450 BC to 400 BC - (90 inscriptions)

400 BC to 350 BC - (160 inscriptions)

350 BC to 300 BC - (361 inscriptions)

300 BC to 250 BC - (319 inscriptions)

250 BC to 200 BC - (312 inscriptions)

200 BC to 150 BC - (264 inscriptions)

150 BC to 100 BC - (26 inscriptions)

100 BC to 50 BC - (6 inscriptions)

50 BC to 1 BC - (3 inscriptions)

AD

1 AD to 50 AD - (1 inscription)

50 AD to 100 AD - (3 inscriptions)

100 AD to 150 AD - (3 inscriptions)

150 AD to 200 AD - (10 inscriptions)

200 AD to 250 AD - (7 inscriptions)

250 AD to 300 AD - (3 inscriptions)

Custom Date Range

to