Dates

BC

621 BC to 600 BC - (1 inscription)

600 BC to 550 BC - (1 inscription)

550 BC to 500 BC - (4 inscriptions)

500 BC to 450 BC - (22 inscriptions)

450 BC to 400 BC - (101 inscriptions)

400 BC to 350 BC - (176 inscriptions)

350 BC to 300 BC - (385 inscriptions)

300 BC to 250 BC - (338 inscriptions)

250 BC to 200 BC - (321 inscriptions)

200 BC to 150 BC - (270 inscriptions)

150 BC to 100 BC - (30 inscriptions)

100 BC to 50 BC - (10 inscriptions)

50 BC to 1 BC - (5 inscriptions)

AD

1 AD to 50 AD - (2 inscriptions)

50 AD to 100 AD - (5 inscriptions)

100 AD to 150 AD - (6 inscriptions)

150 AD to 200 AD - (12 inscriptions)

200 AD to 250 AD - (8 inscriptions)

250 AD to 300 AD - (3 inscriptions)

300 AD to 350 AD - (1 inscription)

350 AD to 400 AD - (3 inscriptions)

Custom Date Range

to