List of ephebic friends, ca. 75 AD

IG II2 1998 Date: ca. 75 AD
 
For the good fortune of Caesar’s victory. In the archonship of Aiolion (ca. 75 AD),[1] the superintendent being (kosmēteuontos) Demetrios (son of Demetrios) of Sphettos, the trainer being (paidotribountos) Apollonios (5) son of Tertios of Paiania, the tutors (paideutai) were Apollonios, Alexandros, Thraseas, Themison, Elpias, Theodoros, Dionysios.[2] Eision son of Eision of Paiania, having honoured his own friends and fellow (10) ephebes, dedicated (this):[3]
col. 1
Ep- Bassos (son of Bassos) Neikias (son of Neikias) Philemon (15) Philton Agathokles Neikokrates Antiochos (of Philaidai?) Alexandros (20) Didas Aristeas Eukarpos Eukarpos Lucius Audius (25) Alexandros Glaukos Epiktas Skenikos Stephanion (30) Syntrophos Neikomachos Doorman (thurōros): Areskon son of Demetrios[4]
col. 2
Demetrios Oinops (35) Heraios (son of Heraios) Threptos Dioskourides Menophanes Zosimos (40) Agathokles (of Piraeus?) Epigonos Eudoxos Zosimos Epagathos (45) Xenokles Heras of Piraeus Pythas Euporos Euplous (50)uninscribed space Theophas Euas
col. 3
Moschion Homeros (son of Homeros) (55) Kallippos Heraklas uninscribed space Apollonios Metras (60)uninscribed space Menelaos Antiochos Artemon uninscribed space (65)Bakchion Epiktas Eukarpos Hygeinos Pamphilos (70)uninscribed space Artemon Eisigas Dionysios