Honours for Pythophanes

AIO 305 Date: 411 (?) and 399/8 BC
 
Decree 1 (411?) [. . . . 8 . . . .]ην[. . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .] [. . . 6 . . .]η̣ι ην τε[. . . . . . . . . 18 . . . . . . . . .] [. . . 6 . . .]άτης Ἰκα̣[ριεὺς ἐγραμμάτευεν?·] [. . . .]ς ἐπεστάτε [. . . . . . . . . 17 . . . . . . . .] (5)[. . . κ]αὶ μετ’ αὐτο͂ π[. . . . . . . . 16 . . . . . . . .] [. Ξυ]πεταιών, Διωπ[. . . . . . . . 16 . . . . . . . .] [. .] Κεφαλῆθεν, Καλ[. . . . . . . . 16 . . . . . . . .] [. Ἱ]ππομένης εἶπε· [Πυθοφάνει τῶι . . . .]- σ̣τίωι, ἐπειδὴ πρόξ[ενός ἐστι Ἀθηναίω]- (10)ν καὶ εὐεργέτης κ[αὶ εὖ ποεῖ ὅ τι δύνατ]- αι τὴν πόλιν τὴν Ἀθ[ηναίων καὶ τὴν . . .]- στίων, τὸ ψήφισμα τ[ὸ πρὀψηφισμένον α]- ὐτῶι ἀναγράψαι ἐν σ[τήληι λιθίνηι τὸ]- ν γραμματέα τῆς βολ[ῆς τὸν νῦν γραμμα]- (15)τεύοντα καὶ κατα̣θε͂ν̣[αι ἐν πόλει. τὰ δὲ] χρήματα ἅ ἐστιν Πυθοφά[νει Ἀθήνησιν] ἢ ἄλλοθί πο ὧν Ἀθηναῖοι κ[ρατο͂σιν, καὶ] περὶ τῆς νεὼς ἃ λέγει καὶ [περὶ τῶν χρη]- [μ?]άτων, μὴ ἀδικε͂ν μηδένα, κ[αὶ ἀσυλίαν ἐ͂]- (20)ναι αὐτῶι καὶ τοῖς χρήμα[σι αὐτο͂ καὶ ἀ]- νιόντι καὶ ἀπιόντι. ταῦτ[α μὲν ἔστω ἐψ]- ηφισμένα ὅσης Ἀθηναῖοι [κρατο͂σι πᾶσ]- ι τοῖς Πυθοφάνος κατὰ τα[ὐτά. ὅπως δ’ ἂν] ταῦτα γίγνηται, τοὺς στ[ρατηγὸς τὸς α]- (25)[ἰ]εὶ στρατηγο͂ντας ἐπιμ[έλεσθαι καὶ τ]- [ὴ]ν βολὴν τὴν αἰεὶ βολεύ[οσαν. προσανα]- [γ]ράψαι δὲ καὶ τόδε τὸ ψή[φισμα ἐς τὴν α]- [ὐ]τὴν στήλην τὸγ γραμμ[ατέα τῆς βολῆς.]
Decree 2 (399/8) vv ἐπὶ Ἀριστοκράτος ἄ[ρχοντος vvvvv] (30)[ἔδ]ο̣ξ̣[εν] τ̣ῆ̣[ι] β̣[ολ]ῆι. Κεκρ[οπὶς ἐπρυτάνε]- [υε, . . . . 7 . . . ἐγρα]μμάτε[υεν· Ἀριστοκρά]- [της ἦρχε· . . . . 7 . . .]ς ἐπε[στάτε. . . . . 7 . . .] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -