Honours for Archelaos, king of Macedon, 407/6 BC (?)

AIO 1177 Date: 407/6 BC (?)
 
[. . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . .]χ[.]λα[. . . .] [ἔδοχσεν τε͂ι βολε͂ι καὶ] τ[ο͂]ι δέμοι. Ἀκαμ[α]- [ντὶς ἐπρυτάνευε· Φελ]λεὺς ἐγραμμάτ[ευ]- [ε· Ἀντιγένες (407/6) ρχε? · Σι]βύρτιος ἐπεστά[τε]. (5)[. . . . . 10 . . . . . εἶπε· ἐς τ]ὲν πο[ίε]σιν το͂ν [νε]- [ο͂ν . . . . 8 . . . . τὸς στρα]τεγὸς τὸς μετὰ Πε- [ρικλέος . . . . 8 . . . . παρ]ὰ το͂ν [[τ̣ο͂ν]] ὄντον [.] [. . . . 8 . . . . τοῖς ναυπεγ?]οῖς· ℎὸ δ’ ἂν δανεί- [σοσιν, ἀποδόντον αὐτο]ῖς πάλιν ℎοι τρι- (10)[εροποιοί? · τὸς δὲ τεταγ?]μένος πλε͂ν ἐπὶ τ- [ὲν πλέροσιν το͂ν νεο͂ν ℎ]ος τάχιστα ἀποσ- [τελάντον ℎοι στρατεγ]οί· εἰ δὲ μέ, ἐσαγό- [σθον . . . . . 9 . . . . ἐς τὸ δ]ικαστέριον· ℎο[ι] [δὲ στρατεγοὶ περὶ το͂ μ]ὲ ἐθέλοντος ἀπι- (15)[έναι ἐσαγόντον· τε͂ς δ]ὲ κομιδε͂ς το͂ν νε[ο͂]- [ν, ℎὰς ἂν ℎοι ναυπεγοὶ] ἐγ Μακεδόνιας στ̣- [έλλοσι, τὲν βολὲν ἐπι]μελεθε͂ναι, ℎόπος [ἂν σταλο͂σιν ℎος τάχισ]τα Ἀθέναζε καὶ π- [λεροθο͂σι καὶ ἐπὶ Ἰονί?]αν κομίζεται ℎε (20)[στρατιὰ φυλάχσοσα φυ]λακὲν τὲν ἀριστ- [εν· ἐὰν δέ τις μὲ ποέσει] κατὰ ταῦτα, ὀφελ- [εν . . . ίας δραχμὰς αὐτὸ]ν ℎιερὰς τε͂ι Ἀθ- [εναίαι· το͂ι δὲ πρότοι ἐλθ]όντι καὶ κομ[ι]- [σαμένοι ναῦν δο͂ναι δορεὰν κ]αθάπε[ρ δο]- (25)[κε͂ι το͂ι δέμοι· ἐπειδὲ δὲ Ἀρχέ]λα[ς καὶ νῦ]- [ν καὶ ἐν το͂ι πρόσθεν χρ]ό̣ν̣οι ἐσ[τὶν ἀν]- [ὲρ ἀγαθὸς περὶ Ἀθεναί]ος τός τε ἐκπ[λεύ]- [σαντας Ἀθεναίον ἀνέλ]α̣βεν καὶ ἐς τὸ [. .] [. . . . . . . . . 18 . . . . . . . . .] ἀ̣πέπεμφσεν καὶ (30)[. . . . . . . . . 17 . . . . . . . . τ]ὸ στρατόπεδον κ- [αὶ . . . 6 . . . αὐτοῖς χσύλ]α καὶ κοπέας καὶ [ἄλλα ℎόσον ἐδέοντο παρ’] αὐτο͂ ἀγαθά, ἐπα- [ινέσαι Ἀρχέλαι ℎος ὄν]τι ἀνδρὶ ἀγαθο͂ι [καὶ προθύμοι ποιε͂ν ℎότ]ι δύναται ἀγαθ- (35)[όν, καὶ ἀνθ’ ν εὐεργέτεκ]εν τέν τε πόλιν [καὶ τὸν δε͂μον τὸν Ἀθενα]ίον ἀναγράφσα- [ι αὐτὸν καὶ παῖδας προχσένο]ς καὶ εὐερ- [γέτας ἐμ πόλει ἐστέλεν λιθίνε]ν κ[αὶ . . .] [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -]