Decree concerning Carthage

AIO 310 Date: 406 BC ?
 
[ἔδοχσεν τε͂ι βο]λ̣ε͂ι κ[αὶ το͂ι δέμοι. . . . 6 . . . ἐπρυ]- [τάνευε· . . . 6 . . .]ς Ἀφιδ[ναῖος ἐγραμμάτευε· . . .] [. . . . . . 12 . . . . . .]ς ἐπεσ[τάτε. - - - εἶπε· - - -] [. . . . . . 11 . . . . .]κανκα[. . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . .] (5)[. . . . . . 12 . . . . . .]ονοτα[. . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . .] [. . . . . . 11 . . . . . ἀ]ναγρά[φσαι δὲ Καρχεδονίος εὐ]- [εργέτας? Ἀθενα]ίον τὸγ [γραμματέα τε͂ς βολε͂ς ἐ]- [μ πόλει ἐστέλ]ει λιθίν[ει. . . . . . . . . 16 . . . . . . . .] [. . . . . . 11 . . . . .] ἐς Σικελ[ίαν . . . . 7 . . . πρὸς στρα]- (10)[τεγὸς Ἀννίβα]γ Γέσκον[ος καὶ Ἱμίλκονα Ἄννον]- [ος . . . . . 9 . . . .]ς αὐτὸς [. . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .] [. . . . . . . 13 . . . . . .]τ̣α̣[. . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . .] lacuna [. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . π]- [ρὸς στρατεγὸς Ἀννίβας Γέσκονος καὶ Ἱμ]ίλκο- (15)[να Ἄννονος. ἐπαινέσαι? δὲ καὶ τὸς . . . 6 . . .]ς τὸς [Ἀθέναζε ἀφιγμένος ὅτι εἰσὶν? ἄνδρες ἀγ]αθοὶ [περὶ τὸν δε͂μον τὸν Ἀθεναίον. καλέσαι? δὲ] καὶ ἐ- [πὶ χσένια ἐς τὸ πρυτανεῖον ἐς αὔριον? . vv] vac. [. . . . . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . . . . . . . . Ἀνν]ίβας (20)[. . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . .]υτ [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -]