Dedication by the [taxiarchs?], 373/2 BC

IG II3 4 244 Date: 373/2 BC
 
. . . in the archonship of Asteios (373/2) Thrasyboulos son of Thrason of KollytosII being general[1] . . .
col. 1
[ErechtheisI] (5) -okles son of -tios of Kedoi PandionisIII -as (10) son of -imos of Myrrhinous
col. 2
LeontisIV Antimachos son of - (15) of Pelekes AkamantisV Theophilos son of Euangelos of Hermos
col. 3
(20) OineisVI Thrasymedes son of Kallistratos of Acharnai HippothontisVIII (25) Charidemos son of Eunik- of -
col. 4
AiantisIX Kleonymos (30) son of Kleoxenos of Marathon AntiochisX Philinos son of - (35) of Anaphlystos.