Honours for a prytany of Leontis

IG II3 1 930 Date: Ca. 285–280 BC
 
. . . letter traces Epikrates son of Epik- Philotheros son of Philis-
Kettos (5) Antiphon son of Phanostratos Stratokles son of Lysias Lysippos son of Lysippos
Leukonoion Phoryskos son of Timokrates (10) Sokles son of Sokrates Alkimedon son of Soteles Thrasippos son of Thrasippos Eratoxenos son of Anthippos
Cholleidai (15) Ameinias son of Aristodikos Theotimos son of Theoxenos Arkephon son of Meidon Antichares son of Moiragenes Athenodoros son of Lysimach-
(20) Skambonidai . . .